80'sand90'smedley1.mp3

 

Tansan ag Baeanak sa May Naga

 by Franklin R. Zabal

Hayra may akong istorya, natabo ra POLO sa may Naga,

Tatlo sandang mag barkada, si Oscar si Dodoy ako ro isaea.

Si Totong owa ko masayran ko siin baea.

Minatood  ana ra, bukon it bugae lang ra singhan it iba

Mga trese anyos siguro kami o basi katorse pa

Mabuhay eot abi rato, mga dekada 60.

 

Owat kamit gina obra kundi mag hampang it tansan sa may plaza

Kun amat man ngani sa may peurtahan it simbahan sa harap it Naga

Ro among gina hampang kun owa eon tanzan hay rubber band baea

Amon ron nga pamapalipas oras dahil may amon nga ginabantayan mat-a

Umagi ro mga ga buhi it dinamita sa Akean sa may Naga.

 

Aba mangan-angan singhan ni Dodoy, hayra eon sanda

Hala sige dali, mauli na kita .

Gulping dumaeagan umuli  si Oscar Si Dodoy  at ako baea,

Pag-uli sa baeay, nagilis it short, dumaeagan sa may Naga,

Nag panago kaming tatlo, ginahueat namong pumutok  ro dinamita.

 

Owa pa kami  ka lingkod sa eogta hay humaboy eon sanda

Kabaskog ko eopok, matsa mabasag ro akong tenga,

Museon singhan ni Oscar maeonip kita,

Eomunip kaming tatlo kaibahan sanda,

 Ro isaea pa ngani hay potoe eon ra alima.

 

Pag eunip namong tatlo hay abong  hilong isda

May baeanak pa ngani ag maintok nga tilapia

Matinaw ro tubi kita mo gid sanda,

Mabakas gid ro sikup ko mga tawo ngara

Pero kaming tatlo, pag ahon pataas walang huling isda.

 

Gin-hueat eang namon pumanao sanda baea,

Pag panao it mga tawo nga nag dinamita

Bumalik kaming tatlo sa Akean sa may Naga,

Eomunip  eoman ako si Oscar si Dodoy at walang ng iba.

Amon nga gin bo-oe ro Baeanak sa idaeom it baeas, may pang-ilabas na.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Baroto ni Tay Dolo

 by Frank Zabal

Si Tay Dolo may Baroto, ro anang katig hay tatlo

Ikaw Manong hay Taga Rosario,ag gusto mong magtabok pa Kalibo

Owa kat it mahimo kundi magtabok pa POLO, kun indi ro imong baligya mag baho

Ikaw Inday taga Bulabud ag gusto mong mag pamakae it Manok  Tuk tu ro ok!

Owa kat mahimo kundi sumakay sa baroto ni Tay Dolo nga ra anang Katig hay Tatlo

 Ikaw Toto, gusto gid nimong bumisita sa Ermitanyo, owa kat mahimo kundi maagi sa POLO

Ag sumakay sa baroto ni Tay Dolo nga ra anang katig hay Tatlo.

 

Paano ko nasayran nga ro baroto ni Tay Dolo hay ra anang Katig hay Tatlo,

 

Dahil amigo, ako ro anang BANGKERO!

 

Sang-got ,Kawit,  Hungot ang Tungog ni Tay PoLo

by Frank Zabal 

 Natandaan mo si Tay Polo, maisot nga tawo pero guapo

Mahugod nga Tiyo, abong tanum nga prutas sa eoyo,

Agahon pa hay sa eanas eot-a ga tabas it gamo

Kaiping ro anwang  nga maitum-itum pa.

 

Si Tay Polo ngara hay mayad ga panang-got

Bitbit ro anang kawit ,sa hawak may sang-got, kaibahan ro tungog nga naka butang sa bote it pamada ngara.

Tungog nga pang kulor ko Tuba nga mahumot

Abaw Que Savoroso gid!Singhan kuno ni Lolo Nestor mo,

 

Alas singko y media it Hapon  may akong nabatian

Pag tan-aw ko sa binatana si Tay PoLo pala

Naga panihoe-nihoe bitbit ro kawit nana

Para manang-got it Tuba ay ga hueat si LOLA.

 

Sangka grapon it tuba ni Tay Polo hilong eon Sanda

Ilong ni Lola Ilyang ma puea puea.

Matam-is nga tuba naduea ro problema

Tuba nga naghalin pa sa Niyog nga owa eon it  bunga.

 

Isaeang adlaw baea, owa ako’t gina obra

Umadto ako sa likod, ga pitas it bayabas ag  star apple kunta

Aba owo eot-a gale it bunga, naubos kot-a gale it baligya

Sa mga panday nga ga obra it talibong ag siyaw para ipatinda kay Tay Alba.

 

Akon kunta nga tuhilon baea,  ro sambilog nga papaya nga ma dilaw dilaw pa

Ham-an baea nga ako gid nga sinaka randayang papaya, nga mataas  mat-a

Habooe ko kunta ro bunga, pero , pesting yawa ro papaya natumba.

Aray sing-git ko tabangi ako, masakit akong likod tumama sa matig-ang eogta

 

Mayad ngani sa Tay Polo umagi pauli sa anda bit-bit ro  sang-got ag kawit nana,

Hay ano ro natabo ay nga onga ra! Sing-git ni  Tay Polo Navarro tiyo naton pala,

 Maisot guapo pag Suming-git abot ra limog hasta  sa baraka Ni Tay Dolo istambayan nanda, 

Hala sige tumagilid ka, singhan ni Tay Polo,at hiluton kita, ay nga unga ra, kun owa si Tay Polo mo baldado ka na.

 

Si Tay Polo maisot pero guapo, maputi pag suming-git abot ro limog sa buong baryo,

 Taga hilot maski sin-o, bitbi-bitbit ro hungot, kawit ag tungog para tumam-is kuno ro tuba sa naga hueat nga si LOLA.

 

 

Sabong ag Dama

by Frank Zabal

Si  Nanay si Tatay, sandang daywa hay perming  ga ilinaway

Kun  may andang problema owat ko pag kutan-a

Si Tatay  ngara pagbugtao  anang alagang manok ro kahambae

Ro among idaeum it baeay hay manok ag baboy ro ga istar.

 

May ana pa nganing baeay baeay sa likod it baeay

Texas ag Bisaya ro ga istar!

Pero pag umabot ro bagyo igto man kami  sa likod madayagan.

Sa baskog it hangin ro baeay namon matsa maeupad ro atop nana.

Si Nanay kun owat kina obra ---

Ga tilinahi it eambong , pantalon sa baeay ni Nay Pecta.

 

Kung owa ga tahi hay sa baeay ga pama lantsa,

Pag abot ala sais, mag eaha it humay, kon owat it bugas

Hay Franklin  mag bayo ka ag pagkatapos hay umadto ka sa tindahan ni Nanay mong Deca.

Umutang ka anay, it de lata  pag suea naton  , Bakasa!

 

Pagkatapos it bayo, puma adto sa tindahan

Ni Tay Gario ag ni Nay Deca nga tiyo ag tiya ko man

Maski nahadlok ako at madueom sa gina agyan,

Singhan abi nanda it mga tigueang abo kunong aswang

Naga tueo ro euha umadto sa tindahan ni Nay Deca atubang it escuelahan.

 

Pag abot sa tindahan una gali si Tay Gario nagabantay,

Nag istambay anay ako sa madueom nga lugar

Paghalin ni Tay Gario sa sueod it tindahan 

Binueosan ni Nay Deca halin kuno imaw sa kusina

Singhan ko kay Nay Deca, mayad ayad nga gabi-i

maski mahueoy-on sige lang tira

Nay Deca pautang

nga po ng de lata,

Sangka latang Ligo sardinas rondoyung maistan pwede ba,

Ag dugangan mo Nay Deca it sibuyas ag mantikang pang gisa.

Lista anay kuno, bayaran ni Nanay pag may kuarta.

 

Si  Tatay pag Domingo ala singko it agahon bugtao eon

Naka pahaum ro kape ag saging, mainit pa

Mapanaw kuno kami, paadto sa bueangan bukid it Toralba,

Temprano pa Tay, akon malat-a , basi sampaeon  pa

ako kun hambaean ko pa.

 

Daea ko  ro manok Texas  ag ro ay Tatay hay Bisaya ra ana.

Ag kaibahan ro pang tari isang dosena mataeom tanan sanda,

Maski maeayo ro bueangan ana git-a  nga tikaron

Sa bukid pa it Torralba , maeapit ba ron?

Tatlong oras nga pinanaw bawat baeay maagihan kilaea si Tatay

Agi  ay Tay Marce , Ilabas anay kita, ga dali kami singhan ni Tatay

Saeamat gid nga abo, ga  dali kami ga hueat eon sanda.

 

Pasado alas dose umabot sa bueangan, Sa pula sa puti akong nabatian

Ga sining git sanda , lo dyes lo dyes indi ko maintidihan

Ako gusto ko lang tindang pagkaon sa sabungan

May suman nga maeagkit, ang sabong wala akong pakialam

Tatlong oras nga hinueat kay Tatay, mangan angan gumuwa imao

Nag daug kuno ro daywang Manok ag may bihag pang kaibahan.

 

Umuli kami nga masadya at may daeang bihag ag may pagkaon pang sobra

Nakabalik kami sa Polo alas dos na it aga-aga.

Kasangag  ro mga manok  sa idaeom it baeay namon, naka kulong sanda, masadya siguro at umabot ro amo nanda.

O’ Franklin pa bukae it tubi, ro manok nga bihag limpyuhan mo na

Akon anay tahiun ro atong Manok may sugat sa may gilid nana.

 Pag ka limpyo mo matueog ka na,

 Singhan ni Tatay pa kanta kanta pa

Ako, nag ilis it eambong at matueog na

Abo nga pangutana, sa isip ko lang baea,

 Kung si Tatay nag daog ro manok nana,

Abo ra anang kwarta,

 Bayaran baea nana ro utang kay Nay Deca,

O gamitun ro kwarta PANG KAPITAL SA DAMA?

=======================================

    AberNano Sa Baryo

 

Hangin

 mabaskog

Saka it niyog

Singhan ni Nanay

Pinayokan nga bagtis

Abaw masus tansya gid.

 

----------------------------

 

Adto sa eanas

sa pilapil

Booe it gutaw sinana

Pabukaea baea

Dugangi it upa

Pakan-a ro baboy

Agod may atong patyon

Sa Mayo fiesta euman don.

 

 ----------------------------

 

 

Isda isda sing-git nana

Manug baligya Agahon pa,

Naga biseklita, may busina pa

May bangeos sinana

Manong mabakae ka

Presko ag barato pa.

 

--------------------

Mag ilis ka, mapanao kita sa banwa

Ano ra atong obrahon sa banwa

Akong pangutana

Ay ga pamakae kita it

Pang tina ag tinagak baea

Ay ro birang hay kueang pa

Sa  sibot  ni Tay Dolo

Ag  muskitero ni Nanay mong Umba.

--------------

Petromax

Pahauma ga panueo kita

Abo nga Tilapya

Sa idaeom it Naga

---------------

Kambueongan

Sa likod may uwakan

Pantat ag aeog-suk

Sag-ahon natong daywa.

----------------

Amboeong

Manamit kon kaunon

Asukae ang gawod

Hay suman eon don.

---------------------

 

 

 

Bilog ro buean

Mahampang kita sa kalsada

It tumba Preso hinduna

Foul-la Foul-la singit ko mga unga

Si Nay Paula na akig

Ham-an kuno it gina

Sing-git panga-ean nana.

 ---------------

May Sawa May Sawa

Sa idaeum it Kama

Dayagan ako sa Minuro

Manong Narding patya

Kaibahan si Tay Mador gin dakop nanda

Ga pang eono gali kuno,

Ano pa  gin  sumsuman nanda..

-------------------------

Anklin singhan ni Felma

Baesa paha-uma, matabok kita

Sa Rosario mamay-lihan kita

Pati Flash light daeha

Si Zaldy, Oscar, Viring, si Nong Budoy ag si Totong

Dae- hon naton ,Para masadya

----------------